TINGGALKAN LINK ANDA DI SINI (",)

Isnin, 7 Mac 2011

Teori Behaviorisme

Persediaan untuk interview
Sumber: Pedagogi Asas Pendidikan, Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar Abd Aziz


Model pembelajaran behavioris mempunyai perbezaan yang ketara dengan konstruktivisme. Psikologis model ini lebih berminat terhadap kajian perubahan tingkah laku berbanding keupayaan mental.
Behavioris berpusat kepada usaha pelajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan usaha guru untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Ini bermaksud, transmisi ilmu berlaku secara pasif, mengikut arahan dan kawalan guru (teacher-directed dan controlled).
Model pembelajaran ini mengutamakan pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu khususnya kemahiran fizikal. Pendokong model ini beranggapan bahawa pembelajaran adalah perubahan-perubahan yang berlaku pada tingkah laku manusia berasaskan situasi tertentu. Bagi mereka, pembelajaran adalah proses luaran atau tingkah laku yang dapat dilihat dan diamati. Pembelajaran dapat dikawal dan diramal.
Model pembelajaran behaviorisme diasaskan oleh Ivan Pavlov yang telah memperkenalkan pelaziman klasik. Seterusnya diperkembangkan oleh pakar-pakar psikologi terkenal seperti J.B Watson, B.F Skinner dan E.L Thorndike.
Teori ini menekankan kepentingan rangsangan (stimuli) dan tindak balas (response). Peranan otak dan fungsi mental tidak diambil kira kerana hubungan mental tidak dapat diamati dan diselidiki. Penguasaan sesuatu aspek pembelajaran bukanlah semata-mata merupakan ilmu pengetahuan. Ia memerlukan banyak latihan dan harus dikuasai dan dipelajari lebih daripada biasa.
Pembelajaran adalah satu hal latihan. Latihan adalah perlu untuk mewujudkan kebiasaan atau sesuatu tabiat.
Konsep kelaziman klasik Ivan Pavlov

Tiada ulasan: